Förr i tiden var de landsvägar som överhuvudtaget fanns mycket smala, backiga och krokiga. De viktigaste kommunikationslederna utgjordes av hav, sjöar och grävda kanaler. Då isen på vintern först lägger sig invig land innebar det en mycket stor fördel att bosätta sig ute på en ö och på så sätt få tillgång till isfritt vatten.

Varifrån Smögen - eller Smouen på lokal dialekt - har fått sitt namn vet man inte säkert. Kan ha att göra med Smyghålet men språkvetare har även varit inne på spåret att det skulle kunna ha kommit från ordet ”lungt” (vatten), till exempel från engelskans ”smooth” eller norskans ”smult”. 1594 omnämns Smögens hamn för första gången i litteraturen men Smögen såsom samhälle först 1649. 

Wallentinska huset byggdes 1918 av riksdagsmannen Carl Wallentin som även drev en fiskexportfirma.